Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

(VOV5) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường, diễn ra sáng 18/7, tại Hà Nội.Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu ra 10 nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường cần thực hiện, để khắc phục những tồn tại bất cập, phấn đấu triển khai đạt kết quả cao trong kế hoạch 6 tháng cuối năm. Đó là tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trước hết, Bộ cần rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật thể chế hóa những nội dung đổi mới của Nghị quyết Đại hội XII; rà soát bổ sung các quy định đáp ứng yêu cầu hội nhập theo các cam kết mà Việt Nam đã tham gia để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, tạo thêm xung lực cho phát triển kinh tế-xã hội giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường; từng bước cải thiện môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai... Bên cạnh đó, Bộ cần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường;. Thiết lập hệ thống quản lý, theo dõi đánh giá thống nhất từ Trung ương tới địa phương với sự tham gia của người dân. Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế nhằm trao đổi và học hỏi kinh nghiệm, huy động các nguồn lực tri thức, công nghệ và tài chính hỗ trợ cho việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác