Thúc đẩy Công nghiệp 4.0 vì mục tiêu phát triển con người tại Việt Nam

(VOV5) -  Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao nhờ những động lực được tạo ra qua các cuộc cải cách kinh tế.

Ngày 15/8, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) phối hợp Hội Lý luận Trung ương và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)  tổ chức Hội thảo Khoa học Công nghệ 4.0 bao trùm, nhằm thúc đẩy công nghiệp 4.0 vì mục tiêu phát triển con người tại Việt Nam. 

Phát biểu tại Hội thảo, Giáo sư Tiến sỹ Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết: Sản xuất và tuyển dụng được đánh giá là hai yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế của đất nước, công nghiệp 4.0 là bước ngoặt trong lịch sử nhân loại đã thay đổi về mọi mặt đời sống của con người, có tác động mạnh mẽ trên tất cả các khía cạnh của kinh tế-xã hộị, mang lại sự phát triển nhanh chóng và bền vững. Trong giai đoạn 30 năm kể từ khi thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao nhờ những động lực được tạo ra qua các cuộc cải cách kinh tế để chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng trên cả ba lĩnh vực tạo nên các trụ cột của tăng trưởng bao trùm. 

 Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận vào các cách thức cho Công nghiệp 4.0 trở nên bao trùm hơn ở các nước như Việt Nam, đồng thời xác định các chủ đề nghiên cứu trong tương lai và các hành động hợp tác với một số nước để thúc đẩy Công nghiệp 4.0 trở nên bao trùm hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác