Tuần lễ năng lượng tái tạo 2018 sẽ diễn ra từ ngày 21-26/08

(VOV5) - Tuần lễ Năng lượng tái tạo 2018 hướng tới khuyến khích mọi công dân Việt Nam trở thành một phần của quá trình chuyển dịch năng lượng và trở thành những người hưởng lợi trực tiếp của quá trình này. 

Với thông điệp “Mở đường cho năng lượng tái tạo tới từng gia đình Việt”, Tuần lễ Năng lượng tái tạo 2018 sẽ diễn ra trong các ngày 21 - 26/08.

Tuần lễ Năng lượng tái tạo 2018 hướng tới khuyến khích mọi công dân Việt Nam trở thành một phần của quá trình chuyển dịch năng lượng và trở thành những người hưởng lợi trực tiếp của quá trình này. Đồng thời, góp phần đẩy mạnh ứng dụng điện mặt trời để tạo đột phá cho chuyển dịch năng lượng đảm bảo công bằng xã hội, tạo điều kiện cho người tiêu dùng trở thành những nhà sản xuất và tiêu dùng thông thái. 

Tuần lễ Năng lượng tái tạo 2018 sẽ phát động sáng kiến “Triệu ngôi nhà xanh vì Việt Nam thịnh vượng”. Tuần lễ tạo diễn đàn cho các bên liên quan đối thoại tìm ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, rào cản và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, tạo bước “nhảy vọt” để mang lại lợi ích cho Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác