Ủy viên BCT Trương Thị Mai tiếp Phó Chủ tịnh WB phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương

(VOV5) - Tại buổi tiếp chiều 26/7, ở Trụ sở Trung ương Đảng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, hoan nghênh những phát triển mới thực chất của mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam – Ngân hàng Thế giới (WB) và vai trò cá nhân của bà Victoria Kwakwa, nhất là trong các lĩnh vực tư vấn chính sách giúp ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó hiệu quả với tác động của khủng hoảng tài chính và chống suy giảm kinh tế; huy động các nguồn vốn quốc tế cho phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo và trợ giúp kỹ thuật cho các cải cách cần thiết trong các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Bà Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng WB và cá nhân bà Victoria Kwakwa sẽ tiếp tục đồng hành, tích cực ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam triển khai thành công các định hướng, trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội quan trọng, hội nhập quốc tế. Bà Victoria Kwakwa khẳng định WB coi trọng quan hệ hợp tác và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam không chỉ trong tiếp cận các nguồn vốn quốc tế phục vụ phát triển kinh tế -xã hội, mà còn cung cấp tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam hoàn thiện chính sách phát triển, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng xác định.

Phản hồi

Các tin/bài khác