Vai trò và đóng góp của các tổ chức xã hội trong sự phát triển kinh tế - xã hội

(VOV5) - Các tổ chức xã hội tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng; góp ý vào tư vấn, phản biện chính sách để chính sách đó phù hợp hơn, đi vào cuộc sống hơn.

Đó là chủ đề tọa đàm giữa đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại diện các tổ chức xã hội và các chuyên gia do Báo đại biểu nhân dân tổ chức ngày 15/9 ở Hà Nội.

Tiến sỹ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho biết vai trò của các tổ chức xã hội được thể hiện ở nhiều góc độ. Đó là tham gia tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng; ngoại giao nhân dân; góp ý vào tư vấn, phản biện chính sách để chính sách đó phù hợp hơn, đi vào cuộc sống hơn.

Tiến sỹ Phạm Văn Tân chỉ rõ để các tổ chức này đóng góp tốt hơn nữa cần nâng cao nhận thức của người dân, quan trọng là nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước trong việc ban hành chính sách, chủ trương pháp luật để tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội. Bản thân các tổ chức phải tự nâng cao năng lực bởi nếu xã hội không thừa nhận, đối tác không thừa nhận thì không thể phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác