Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác năng lượng sạch

(VOV5) - Hội nghị Việt Nam - Hoa Kỳ về Năng lượng sạch - Những giải pháp thông minh cho Việt Nam do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo đầu tư tổ chức ngày 14/5 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Hội nghị tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về những giải pháp hữu hiệu để Việt Nam phát triển các nguồn năng lượng mới, nhất là nguồn năng lượng sạch và thân thiện với môi trường. Việt Nam có tiềm năng rất lớn về năng lượng xanh, đặc biệt là nguồn năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực này còn gặp nhiều khó khăn về vốn, cơ chế chính sách và sự rủi ro cao. Việt Nam xác định không tăng trưởng kinh tế nhanh bằng mọi giá mà cần phát triển nhanh và bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải đi kèm với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. Những ý kiến tại hội nghị sẽ Chính phủ hoạch định và triển khai chính sách phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phản hồi

Các tin/bài khác