Media /

Dư Thu Trang - Sứ giả văn hóa với bộ tem Việt tại Pháp

(VOV5) - Dư Thu Trang là một gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả người Việt Nam tại Pháp trong những chương trình văn hóa nghệ thuật. Đặc biệt hơn, cô còn là người đưa ra sáng kiến và trực tiếp thực hiện đưa những hình ảnh Việt Nam, biển đảo Việt Nam lên những con tem và được Bưu chính Pháp phát hành. 

Mỹ Trà - Đức Anh