Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”.


Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 1
Thiếu nhi kiều bào học tiếng Việt. (Nguồn: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)


 Một trong những nhiệm vụ, giải pháp của Đề án là tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các lớp dạy tiếng Việt; động viên con em người Việt tham gia học tiếng Việt. 


Về xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu dạy học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, Đề án tổ chức xây dựng Chương trình tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc (từ bậc 1 đến bậc 6), tổ chức biên soạn tài liệu dạy học tiếng Việt, thực hiện chủ trương từ một chương trình có thể biên soạn nhiều bộ sách giáo khoa, biên soạn tài liệu dạy và học tiếng Việt theo Chương trình tiếng Việt 6 bậc tại các nước hoặc các khu vực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác