Phát động cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với bảo vệ chủ quyền biển đảo"

(VOV5) - Ngày 13/07, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam".

Phát động cuộc thi viết “Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với bảo vệ chủ quyền biển đảo


                       Bộ trưởng TT&TT, Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Cuộc thi dành cho các cá nhân, tập thể là người Việt Nam độ tuổi từ 16 - 35 hiện sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Nội dung bài dự thi tập trung vào các nội dung chính như: Sưu tầm, cung cấp thông tin tư liệu, tài liệu lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đề xuất, giới thiệu sáng kiến, ý tưởng, giải pháp của thanh niên, sinh viên trong việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam; đề xuất sáng kiến, ý tưởng, giải pháp có căn cứ khoa học để góp phần phát triển kinh tế biển, văn hóa biển và bảo vệ môi trường biển Việt Nam. Phát biểu tại lễ phát động, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: "Thông qua cuộc thi này với đối tượng là thanh niên, sinh viên, chúng ta đóng góp vai trò rất to lớn để tuyên truyền cho kiều bào ta ở nước ngoài, tuyên truyền cho người nước ngoài ở các nước sở tại mà thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc để họ hiểu hơn tính chính nghĩa của Việt Nam, hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; hiểu rõ hơn biển đảo của tiền nhân để lại cho chúng ta hôm nay, trách nhiệm của chúng ta hôm nay và mai sau phải tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.”

 

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 14/07 - 30/10/2016.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác