Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu

(VOV5) - Thông qua những bức ảnh, nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu muốn giới thiệu đến công chúng thiên nhiên phong phú và tuyệt vời của đất nước Việt Nam để kêu gọi mọi người chung tay gìn giữ. 


Cùng ngắm những bức ảnh các loài sếu - một phần trong bộ ảnh về chim rừng của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu:


Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 1
Tình khúc

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 2
Tranh hùng

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 3
Ve vãn?

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 4
Vũ khúc sum vầy

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 5

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 6

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 7

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 8

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 9

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 10

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 11

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 12

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 13

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 14

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 15

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 16

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 17

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 18

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 19

Cảnh thiên nhiên ngoạn mục trong bộ ảnh Sếu của nhiếp ảnh gia Tăng A Pẩu - ảnh 20

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác