Khai mạc Diễn đàn Sao Paulo tại Cuba

Khai mạc Diễn đàn Sao Paulo tại Cuba

(VOV5) - Diễn đàn Sao Paulo lần thứ XXIV bao gồm nhiều cuộc thảo luận đề tài và các sự kiện riêng biệt với sự tham dự của các nghị sĩ,...