Công nhận 12 bảo vật quốc gia

Công nhận 12 bảo vật quốc gia

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, đơn vị nơi có bảo vật quốc gia thực hiện...