EVFTA - một “xung lực đáng kể”

EVFTA - một “xung lực đáng kể”

(VOV5) -EVFTA đảm bảo sự tiếp cận của các sản phẩm của Đức vào thị trường, cũng như các khoản đầu tư của các doanh nhân Đức vào thị trường

Tọa đàm về Hiệp định EVFTA và IPA

(VOV5) -với những chia sẻ cụ thể về cơ hội và thách thức từ Hiệp định thương mại tự do đối với cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam