Hội đàm cấp cao Việt Nam - Iran

Hội đàm cấp cao Việt Nam - Iran

(VOV5) - Hai nhà lãnh đạo thống nhất thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại...