Tết Việt trên đất Lào

Tết Việt trên đất Lào

(VOV5) - Với những người con, cháu trong gia đình ông Hồng, trở về sum họp gia đình dịp cuối năm sau những tháng ngày làm ăn vất vả là niềm hạnh...