20 năm đồng hành cùng Việt Nam phát triển

20 năm đồng hành cùng Việt Nam phát triển

(VOV5)- 20 năm trước, khi cộng đồng tài trợ quốc tế chính thức nối lại viện trợ, Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo, kém phát triển, đang trong giai đoạn đầu của công...