Khai mạc Đối thoại Shangri-La 2018

Khai mạc Đối thoại Shangri-La 2018

(VOV5) - Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 17 - diễn đàn an ninh quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương - khai mạc tối 1/6 tại Singapore
Bế mạc Đối thoại Shangri La 2017

Bế mạc Đối thoại Shangri La 2017

(VOV5) - Bộ trưởng quốc phòng Singapore Ng Eng Hen nhấn mạnh các thách thức truyền thống và phi truyền thống tiếp tục đặt ra những nguy cơ và đe dọa...