KTS Phạm Thanh Tùng: Kiến trúc là văn hoá và kiến trúc sư phải là những con người kiến tạo ra văn hoá đó

(VOV5) - KTS. Phạm Thanh Tùng trả lời phỏng vấn về nghĩa vụ và trách nhiệm của kiến trúc sư trong việc vận dụng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các tác phẩm kiến trúc.
KTS Phạm Thanh Tùng: Kiến trúc là văn hoá và kiến trúc sư phải là những con người kiến tạo ra văn hoá đó - ảnh 1 KTS Phạm Thanh Tùng. - Ảnh: anninhthudo.vn

Bản sắc văn hóa dân tộc hiện diện trong các loại hình văn học nghệ thuật, trong nhiều lĩnh vực của đời sống văn hóa xã hội, và đã được nhắc tới nhiều. Vậy hiểu một cách cơ bản, bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc là gì? Nó biểu (thể) hiện cụ thể ở những khía cạnh nào? Trách nhiệm, tình cảm của các KTS trong việc góp phần tạo nên một phong cách riêng của nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc ra sao? Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật kiến trúc, trong đó nhấn mạnh vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của KTS trong việc vận dụng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các tác phẩm kiến trúc. KTS Phạm Thanh Tùng-người trực tiếp tham gia quá trình soạn thảo văn bản Luật kiến trúc trả lời phỏng vấn của VOV5 về vấn đề này.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác