Kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các nghệ sĩ và ngày truyền thống của giới mỹ thuật

(VOV5) - Buổi lễ kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các nghệ sĩ và ngày truyền thống của giới mỹ thuật (10/12/1951-10/12/2016) diễn ra sáng 9/12, tại Nhà triển lãm, 16 Ngô Quyền, Hà Nội.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nêu rõ: Năm 1948, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cho tổ chức Đại hội Văn hóa và Đại hội Văn nghệ, tập hợp lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật kháng chiến trong đó có Ban Mỹ thuật Trung ương. Những năm tiếp đó, tại Việt Bắc đã có cuộc tranh luận về vai trò của văn học nghệ thuật phục vụ kháng chiến với những ý kiến khác nhau. Chính vì vậy, năm 1951, nhân dịp khai mạc “Triển lãm Hội họa” tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi các họa sĩ. Nội dung bức thư không chỉ dành riêng cho Giới Mỹ thuật mà còn chỉ ra chức năng, nhiệm vụ, định hướng cho sự phát triển văn học nghệ thuật nói chung. Giới Mỹ thuật Việt Nam luôn ghi nhận lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong thời kỳ xây dựng đất nước sau thống nhất và trong thời kỳ đổi mới.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác