TAND Quảng Bình thông báo cho anh Lê Nhất Vũ

(VOV5) -nNi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh: Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho anh Lê Nhất Vũ, sinh ngày 05/02/1976, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh: Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi cư trú cuối cùng trước khi bị yêu cầu tuyên bố chết: Làm việc trên tàu 201 Dong KyeongHo, biết:

Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình đang thụ lý giải quyết việc dân sự số 01/2018/TLST-VDS ngày 02/5/2018 về việc yêu cầu tuyên bố một người là đã chết theo đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh  Lê Nhất Vũ là đã chết của người yêu cầu: Bà Hồ Thị Kựu và chị Nguyễn Thị Thúy, người có liên quan đến vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: Cháu Lê Thị Thùy Linh, cháu Lê Tiến Nhất, cháu Lê Thị Thủy; đều trú tại: Thôn Nam Đức,  xãĐứcTrạch, huyệnBốTrạch, tỉnhQuảngBình. Hiện nay anh Lê Nhất Vũ đang ở đâu về ngay Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình để tham gia tố tụng với tư cách là người bị yêu cầu trong việc dân sự.

 Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo đầu tiên mà anh Lê Nhất Vũ không có mặt hoặc không có tin tức gì thì Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác