TAND tỉnh Bình Định thông báo cho chị Nguyễn Thị Mến

(VOV5) -Nếu quá thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng tin thông báo mà chị Nguyễn Thị Mến không kháng cáo thì bản án sẽ có hiệu lực pháp luật.

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho chị Nguyễn Thị Mến, sinh năm: 1982, quốc tịch: Hoa Kỳ, hộ chiếu số: 208195166, địa chỉ cư trú cuối cùng: 3709 Calvin DR., Lansing, MI 46911 – USA được biết: Tại bản án Hôn nhân Gia đình số 39/2017/HNGĐ-ST ngày 17 tháng 8 năm 2017 đã tuyên xử:

1. Về hôn nhân: Anh Hồ Đức Thân được ly hôn chị Nguyễn Thị Mến.

2.  Về án phí và chi phí tố tụng:

2.1. Anh Hồ Đức Thân phải chịu án phí Hôn nhân và gia đình sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu tiền số 07730 ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

2.2. Về chi phí ủy thác tư pháp: Anh Hồ Đức Thân đã nộp theo biên lai thu tiền số 07789 ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

2.3. Về chi phí thông báo qua Hệ phát thanh Đối ngoại Quốc gia: Anh Hồ Đức Thân tự nguyện chịu, đã nộp xong.

3. Về quyền kháng cáo: Anh Hồ Đức Thân có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Chị Nguyễn Thị Mến được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.

Nếu quá thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng tin thông báo mà chị Nguyễn Thị Mến không kháng cáo thì bản án sẽ có hiệu lực pháp luật. 

Phản hồi

Các tin/bài khác