Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ mời dự phiên tòa

(VOV5) -Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ thông báo cho ông Tang Michael, sinh năm 1984 (quốc tịch: Canada- Địa chỉ: 36 Kincora Grove NW Calgary Alberta T3R OA4 Canada) để tham dự phiên tòa 

Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ thông báo cho ông Tang Michael, sinh năm 1984 (quốc tịch: Canada- Địa chỉ: 36 Kincora Grove NW Calgary Alberta T3R OA4 Canada) để tham dự phiên tòa vào các thời gian sau:

Lần 1: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Lần 2: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 7 năm 2017.

Nếu ông không tham dự phiên tòa đề nghị ông gửi văn bản có ý kiến về vụ án và lý do vắng mặt. Lưu ý: tất cả các văn bản điều phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Phản hồi

Các tin/bài khác