Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định giải quyết các vụ án tranh chấp ly hôn

(VOV5) - Nếu quá thời hạn 01 tháng mà bà Nguyễn Thị Hiền không có ý kiến gì về việc ly hôn với ông Phạm Hồng Trung thì Tòa án sẽ giải quyết vắng mặt bà Nguyễn Thị Hiền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho bà Nguyễn Thị Hiền, sinh năm: 1971, quốc tịch: Việt Nam, địa chỉ cư trú cuối cùng: 991-1, phường 3, Dusan Geumchoengu, thành phố Seoul, Hàn Quốc được biết :

Tòa án đang giải quyết vụ án “Tranh chấp ly hôn” giữa nguyên đơn là ông Phạm Hồng Trung với bị đơn là bà Nguyễn Thị Hiền.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày Hệ Phát thanh Đối ngoại quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo cho bà Nguyễn Thị Hiền phải có mặt tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, địa chỉ: Số 01 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam để giải quyết việc ly hôn với ông Phạm Hồng Trung. Nếu quá thời hạn 01 tháng mà bà Nguyễn Thị Hiền không có ý kiến gì về việc ly hôn với ông Phạm Hồng Trung thì Tòa án sẽ giải quyết vắng mặt bà Nguyễn Thị Hiền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phản hồi

Nguyễn thị thanh thuý

Cháu xin làm đơn ly hôn mà chồng cháu bỏ đi gần hai năm không về giờ giải quyết đơn... Xem thêm

Các tin/bài khác