Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định nướcCHXHCNVN thông báo cho ông Lê Đức Tri, quốc tịch Hoa Kỳ

(VOV5) - Nếu quá thời hạn 01 tháng mà ông Lê Đức Tri không có ý kiến gì về việc ly hôn với bà Nguyễn Thị Mộng Thùy thì Tòa án sẽ giải quyết vắng mặt ông Lê Đức Tri theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho ông Lê Đức Tri, sinh năm: 1966, quốc tịch: Hoa Kỳ, địa chỉ cư trú cuối cùng: 4023, “B” Street, Tacoma WA 98404, Hoa Kỳ được biết Tòa án đang giải quyết vụ án “Tranh chấp ly hôn” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Mộng Thùy với bị đơn là ông Lê Đức Tri trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày Ban Đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo ông Lê Đức Tri phải có mặt tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, địa chỉ: Số 01 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam để giải quyết việc ly hôn với bà Nguyễn Thị Mộng Thùy. Nếu quá thời hạn 01 tháng mà ông Lê Đức Tri không có ý kiến gì về việc ly hôn với bà Nguyễn Thị Mộng Thùy thì Tòa án sẽ giải quyết vắng mặt ông Lê Đức Tri theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác