Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định thông báo

(VOV5) -Nếu quá thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng tin thông báo mà anh Huỳnh Dũng không kháng cáo thì bản án sẽ có hiệu lực pháp luật.
 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho anh Huỳnh Dũng, sinh năm: 1969, quốc tịch: Australia, hộ chiếu số: M6598739, địa chỉ cư trú cuối cùng: 12 Long Field ST Cabramatta WSW 2166, Australia được biết:

Tại bản án Hôn nhân Gia đình số 38/2017/HNGĐ-ST ngày 17 tháng 8 năm 2017 đã tuyên xử:

1. Về hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết được ly hôn anh Huỳnh Dũng.

2. Về án phí: Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về ly hôn nhưng được khấu trừ do đã nộp theo biên lai thu tiền số 07996 ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

3. Về quyền, nghĩa vụ thi hành án: Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

4. Về quyền kháng cáo: Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; anh Huỳnh Dũng có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Nếu quá thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng tin thông báo mà anh Huỳnh Dũng không kháng cáo thì bản án sẽ có hiệu lực pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác