Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định thông báo cho ông Nguyễn Đình Bộ

(VOV5) - Ông Nguyễn Đình Bộ, sinh năm: 1944, quốc tịch: Hoa Kỳ

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho ông Nguyễn Đình Bộ, sinh năm: 1944, quốc tịch: Hoa Kỳ, địa chỉ cư trú cuối cùng: 363 Smalley AVE Hayward CA 94541- USA.

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đang giải quyết vụ án “Tranh chấp chia thừa kế” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Tố Uyên với bị đơn là ông Nguyễn Đình Anh và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Đình Bộ.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày Hệ Phát thanh Đối ngoại quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo ông Nguyễn Đình Bộ phải có mặt tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, địa chỉ: Số 01 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam để giải quyết việc tranh chấp chia thừa kế với nguyên đơn bà Nguyễn Thị Tố Uyên và bị đơn ông Nguyễn Đình Anh.

Nếu quá thời hạn 01 tháng mà ông Nguyễn Đình Bộ không có ý kiến gì về việc tranh chấp chia thừa kế với nguyên đơn bà Nguyễn Thị Tố Uyên và bị đơn ông Nguyễn Đình Anh thì Tòa án sẽ giải quyết vắng mặt ông Nguyễn Đình Bộ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác