Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định thông báo cho ông Nguyễn Thế Hùng

(VOV5) - Ông Nguyễn Thế Hùng sinh ngày 10.6.1968, quốc tịch: Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Thế Hùng có số hộ chiếu: 310317277, địa chỉ cư trú cuối cùng: 4500 Hunters Way Stone Mountain, Georgia 30083 - USA được biết Tòa án đang giải quyết vụ án “Tranh chấp ly hôn” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thọ với bị đơn là ông Nguyễn Thế Hùng trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày Ban Đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo cho ông Nguyễn Thế Hùng phải có mặt tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, địa chỉ: Số 01 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam để giải quyết việc ly hôn với bà Nguyễn Thị Thọ. Nếu quá thời hạn 01 tháng mà ông Nguyễn Thế Hùng không có ý kiến gì về việc ly hôn với bà Nguyễn Thị Thọ, Tòa án sẽ giải quyết vắng mặt ông Nguyễn Thế Hùng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác