Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xử vụ án tranh chấp di sản thừa kế

(VOV5) - Nếu bà Nguyễn Thị Thảo vắng mặt không có lý do thì Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định giải quyết vụ án vắng mặt bà Thảo theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho bà Nguyễn Thị Thảo, sinh năm: 1960 ; trú tại: Số 4321W 1St Santana, CA 92703- USA là bị đơn trong vụ án tranh chấp di sản thừa kế và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim Chi được biết: Thời gian mở phiên tòa lần thứ nhất vào lúc 07 giờ 30 ngày 29/8/2017. Nếu bà Nguyễn Thị Thảo đề nghị hoãn phiên tòa lần thứ nhất hoặc bà Thảo vắng mặt tại phiên tòa lần thứ nhất thì Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định mở phiên tòa lần thứ hai vào lúc 07 giờ 30 ngày 29/9/2017.

Nếu bà Nguyễn Thị Thảo vắng mặt không có lý do thì Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định giải quyết vụ án vắng mặt bà Thảo theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác