Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo cho bà Hoàng Thị Hồng Lĩnh

(VOV5) - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đang giải quyết vụ án kinh doanh thương mại giữa Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và bị đơn: ông Nguyễn Văn Ngọc; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh. 

Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo cho bà Hoàng Thị Hồng Lĩnh, sinh ngày 20/02/1964, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú trước khi xuất cảnh: số 22 đường Trường Chinh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình biết:

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đang giải quyết vụ án kinh doanh thương mại giữa Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và bị đơn: ông Nguyễn Văn Ngọc; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh. Trong vụ án này, VP Bank đề nghị Toà án buộc ông Ngọc phải thanh toán cho VP Bank toàn bộ số tiền nợ là 406.231.570 đồng (trong đó nợ gốc 206.720.476 đồng, nợ lãi 199.511.094 đồng). Trong trường hợp ông Ngọc không thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ, VPBank đề nghị Toà án xử lý tài sản thế chấp là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 114, tờ bản đồ số 80 tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD898711 do UBND thành phố Đồng Hới cấp ngày 16/01/2007, vào sổ cấp GCN QSDĐ số H03181 mang tên ông Nguyễn Văn Ngọc, bà Hoàng Thị Hồng Lĩnh.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng thông báo này bà phải có mặt tại Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình, địa chỉ: đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để liên hệ giải quyết vụ án hoặc gửi ý kiến của mình về việc giải quyết vụ án cho Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình. Hết thời hạn trên nếu bà không có mặt tại Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình để giải quyết vụ án hoặc không có ý kiến bằng văn bản về việc giải quyết vụ án thì Toà án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác