Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019

Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019

(VOV5) - Chủ đề của Diễn đàn là nội dung cụ thể hóa định hướng chung của các quốc gia trong hợp tác ASEAN, hướng tới khu vực ASEAN “Một tầm nhìn,...