Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/ 2017

Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/ 2017

(VOV5) -Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là góp phần tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của pháp luật trong đời...