Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về bảy luật vừa được Quốc hội thông qua

(VOV5) - Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, Luật Quản lý thuế sửa đổi phạm vi điều chỉnh, bảo đảm bao quát việc quản lý các loại thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Sáng 4/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về bảy luật đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về bảy luật vừa được Quốc hội thông qua - ảnh 1 Quang cảnh buổi họp - Ảnh: Báo Giáo dục Thời đại

Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2019. Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm tập trung bổ sung các quy định về giải thích từ ngữ đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, Luật Quản lý thuế sửa đổi phạm vi điều chỉnh, bảo đảm bao quát việc quản lý các loại thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, sửa đổi các quy định để tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế.

Luật Đầu tư công năm 2019 đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến các quy định của pháp luật về đầu tư công, góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với đẩy mạnh phân cấp, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý hoạt động đầu tư. Luật cũng góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công gắn gắn với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và tiến tới Chính phủ số.

Luật Kiến trúc gồm bao quát hai nội dung chính sách cơ bản là quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc. Nội dung Quản lý kiến trúc bao gồm các điều về yêu cầu về kiến trúc đối với khu vực đô thị; nông thôn... Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Luật Giáo dục năm 2019 làm rõ tính liên thông, phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục, luật hóa chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Ngoài ra Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác