Đẩy mạnh công tác vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo

(VOV5)- Hội thảo góp ý Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016-2020" diễn ra sáng nay, 12/5, tại Hà Nội.

Tại đây, các đại biểu khẳng định: Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo là nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị. Mục đích là làm cho đồng bào hiểu đúng và tự giác thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát triển toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở miền núi và dân tộc thiểu số. Các hoạt động tuyên truyền, vận động hướng mạnh về cơ sở, tác động mạnh mẽ trong việc thực hiện các chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh – quốc phòng; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; đấu tranh đẩy lùi các tập tục lạc hậu; xây dựng nông thôn mới và thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc về xóa đói giảm nghèo.

Cũng tại hội thảo, Đại diện Bộ Tư pháp đề nghị: Trong công tác tuyên truyền cần tập trung vào các nhóm đối tượng cụ thể và làm rõ hơn những nội dung, biện pháp, hình thức tuyên truyền, vận động đối với từng nhóm đối tượng.Đồng thời đề nghị, đề án cần nêu rõ phương thức tuyên truyền để phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác