Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển thị trường chứng khoán

(VOV5) - Cần tăng cường quản lý, hoàn thiện mô hình giám sát và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Phát biểu tại lễ khai trương thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam sáng 10/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là chăm lo để phát triển thị trường vốn và chứng khoán trở thành công cụ quan trọng trong huy động vốn, phát triển, đặc biệt vốn trung và dài hạn với mục tiêu là phát triển thị trường chứng khoán.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển thị trường chứng khoán - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu nhấn nút khai trương thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam (VOV)

Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách về thị trường chứng khoán phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế. Tập trung xây dựng chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tầm nhìn 2030: "Thị trường chứng khoán phái sinh có đặc điểm khác thị trường cơ sở. Khi chúng ta đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động thì thứ nhất đa dạng hóa sản phẩm, tăng sôi động và thanh khoản của thị trường, chia sẻ phân tán rủi ro, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà đầu tư có nhiều cơ hội hơn lựa chọn các sản phẩm trên thị trường chứng khoán.

Nhưng đây là thị trường cao cấp, rất khó tính. Cần vận hành thị trường phái sinh thông suốt và ổn định, đảm bảo minh bạch và hiệu quả, với nhiều cấp độ, đa dạng hóa các loại sản phẩm từ đơn giản hóa đến phức tạp, phù hợp với mức độ phát triển của thị trường chứng khoán."

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị tăng cường quản lý, hoàn thiện mô hình giám sát và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đảm bảo khả năng phòng ngừa rủi ro cho hệ thống tài chính, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác