Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận

(VOV5) - Các đại biểu khẳng định có nhiều cách làm công tác dân vận, nhưng chỉ có “dân vận khéo” theo cách mà Hồ Chí Minh đã dạy mới đạt trình độ khoa học và nghệ thuật.


Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dân vận - ảnh 1
Tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác Dân vận”


 Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác dân vận". Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khẳng định có nhiều cách làm công tác dân vận, nhưng chỉ có “dân vận khéo” theo cách mà Hồ Chí Minh đã dạy mới đạt trình độ khoa học và nghệ thuật. PGS, TS Trần Hậu, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Khoa học-Giáo dục, Mặt trận tổ quốc Việt Nam cho rằng: Dân vận khéo là khoa học và nghệ thuật vận động nhân dân, công tác dân vận phải thể hiện được lòng tin tuyệt đối ở vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân; chính sách phải đúng và phù hợp với lòng dân. PGS, TS Trần Hậu cho rằng: Cần đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó chú ý 2 điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra. Một là phải biết kết hợp chính sách chung với hoàn cảnh cụ thể từng nơi, từng lúc. Hai là, phải biết kết hợp lãnh đạo quần chúng, không độc đoán, biết lắng nghe ý kiến của quần chúng, ý kiến trái chiều. Làm được như vậy, công tác dân vận mới đạt tới trình độ nghệ thuật như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Dân vận là “vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân không để sót người nào.

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến đại biểu cũng khẳng định Đảng sẽ luôn vững mạnh nếu công tác dân vận được thực hiện tốt. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những người có uy tín trong nhân dân, phải trung thực, trọng danh dự, giữ chữ tín, nói đi đôi với làm.

 

 Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác