Hội thảo giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế

(VOV5) – Theo các đại biểu, để giữ vững độc lập tự chủ, trước tiên phải từng bước độc lập, tự chủ được công nghệ sản xuất và thị trường tiêu thụ, phải củng cố được thực lực của nền kinh tế.

Giữ vững độc lập về đường lối và kinh tế trong quá trình hội nhập là hai yếu tố quan trọng được các nhà khoa học nhấn mạnh trong hội thảo khoa học “Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế” do tiểu ban Quốc phòng – An ninh – Đối ngoại, Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức sáng 20/04, tại Hà Nội.

Hội thảo giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế - ảnh 1


Tại hội thảo, các nhà khoa học khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi độc lập, tự chủ là vấn đề có tính nguyên tắc, nhất quán, có tầm quan trọng sống còn, xuyên suốt lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong điều kiện hiện nay, hội nhập quốc tế trở thành một tất yếu khách quan để thúc đấy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, các ý kiến cũng nhấn mạnh nếu hội nhập không chủ động, không chuyển hóa được thách thức thành cơ hội, không biến cơ hội thành sức mạnh thực tế, sẽ làm suy giảm độc lập tự chủ. Theo các đại biểu, để giữ vững độc lập tự chủ, trước tiên phải từng bước độc lập, tự chủ được công nghệ sản xuất và thị trường tiêu thụ, phải củng cố được thực lực của nền kinh tế. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh nêu rõ: “Một yếu tố của nội hàm độc lập tự chủ là một nền kinh tế có quan hệ kinh tế quốc tế đa phương, đa dạng hóa, không phải là một nền kinh tế cô lập. Phải phát triển mới độc lập được, nếu yếu thì không thể độc lập được.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc giữ vững độc lập về đường lối, giữ vững niềm tin của nhân dân vào Đảng là điều hết sức quan trọng.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác