Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016

(VOV5) - Tối 15/7, tại tỉnh An Giang diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016.


Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016 được tổ chức tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, từ ngày 15/7 đến 17/7 là sự kiện văn hóa quy mô lớn, góp phần quảng bá giá trị văn hóa của đồng bào Chăm với cả nước và bạn bè quốc tế; thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung và giá trị văn hóa của đồng bào Chăm nói riêng trong xu thế hội nhập quốc tế. 

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016  - ảnh 1Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm năm 2016 được tổ chức với 5 nội dung chính. Đó là: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn giới thiệu trang phục truyền thống dân tộc Chăm và lễ hội dân tộc; Giới thiệu văn hóa ẩm thực, Triển lãm nghề truyền thống; Hội thảo “Văn hóa đồng bào Chăm trong công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đất nước”; Giao lưu biểu diễn nghệ thuật và tham quan tại An Giang; Hội thi các môn thể thao.

Phản hồi

Các tin/bài khác