Khai mạc triển lãm và hội thảo “60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch”

(VOV5) -"Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tinh thần đoàn kết dân tộc, hội nhập quốc tế".

Ngày 11/5, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm và hội thảo khoa học với chủ đề "60 năm Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch" nhân kỷ niệm 60 năm Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh (5/1958-5/2018); kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018).

Khai mạc triển lãm và hội thảo “60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong Khu Phủ Chủ tịch” - ảnh 1Cắt băng khai mạc triển lãm- Ảnh Hànoimoi 

Triển lãm "60 năm Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch" trưng bày những bức ảnh khắc họa chân thực về hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những ngôi nhà sàn từ "thủ đô kháng chiến" Việt Bắc đến khi Người về Thủ đô Hà Nội. Triển lãm gồm 3 phần: "Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngôi nhà sàn ở chiến khu Việt Bắc"; "Ngôi nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Hà Nội"; "Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tinh thần đoàn kết dân tộc, hội nhập quốc tế".

Hội thảo khoa học "60 năm Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch" được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng trong công tác bảo tồn, truyên truyền phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, các đại biểu trình bày nhiều tham luận đi sâu phân tích ý nghĩa, giá trị tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua di tích nhà sàn cùng các di vật, hiện vật, tài liệu đang trưng bày trong ngôi nhà này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác