Khởi động Dự án “Khí hậu Việt Nam - Hợp tác giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng”

(VOV5) -Dự án tập trung vào giáo dục đại học và sau đại học về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước được củng cố và nâng lên một tầm cao mới.

Ngày 10/4, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức khởi động Dự án “Khí hậu Việt Nam - Hợp tác giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng Việt Nam”, với sự tham gia của các đối tác Việt Nam và Hà Lan.

 Phát biểu tại lễ khởi động Dự án, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đánh giá cao các trường đại học phía Hà Lan và Việt Nam hợp tác nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực về tài nguyên nước theo định hướng thực hành, thực tập và phù hợp với thị trường lao động cũng như lĩnh vực nước nói riêng.

 Khởi động Dự án “Khí hậu Việt Nam - Hợp tác giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng” - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu 

Dự án “Khí hậu Việt Nam - Hợp tác giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng Việt Nam” được Chính phủ Hà Lan viện trợ, thời gian thực hiện từ 2019 - 2021. Dự án tập trung vào giáo dục đại học và sau đại học về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước được củng cố và nâng lên một tầm cao mới.

Dự án chú trọng đến các kỹ năng thực hành, thực tập và định hướng nghề nghiệp cho nguồn nhân lực trong tương lai, cũng như các cán bộ chuyên trách làm công tác tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương; mạng lưới hợp tác giữa các đối tác công, tư của Hà Lan và Việt Nam được tăng cường với mục tiêu tư vấn cho chương trình đào tạo và cung cấp cơ hội khởi nghiệp, việc làm cho nguồn nhân lực về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

 Dự án này, hai bên hợp tác nâng cao các chương trình được đào tạo thạc sĩ, đưa vào những bộ môn như cơ chế tài chính, quản lý, phát triển dự án, thêm những khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ trong ngành.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác