Tổ chức công đoàn đổi mới phương thức hoạt động, lấy người lao động làm trung tâm

(VOV5) - Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 12 sẽ diễn ra trong các ngày 24-26/09. Đây là sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn. 

Sáng 23/9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 (khóa XI), thảo luận các nội dung, hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; chương trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; danh sách giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và Ban bầu cử Đại hội; quy chế làm việc và quy chế bầu cử; báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tổ chức công đoàn đổi mới phương thức hoạt động, lấy người lao động làm trung tâm - ảnh 1 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường - Ảnh: Nam Thái/TTXVN

Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 12 sẽ diễn ra trong các ngày 24-26/09. Đây là sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam đưa ra 9 nhóm giải pháp, 3 khâu đột phá chiến lược.

Trong đó, 3 đột phá cần thực hiện đó là: đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: “Chúng ta chuyển trọng tâm cũng như thu hút đông đảo người lao động đến với tổ chức công đoàn Việt Nam trong chăm lo đại diện, bảo vệ người lao động. Tập trung làm thật tốt để người lao động thấy đến với tổ chức công đoàn Việt Nam được bảo vệ, được thực hiện quyền đại diện cho mình. Chúng tôi sẽ tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ trong đó ban hành nghị quyết về công tác cán bộ trong tình hình mới, ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng hệ thống đào tạo cán bộ công đoàn các cấp theo hướng ở vị trí ấy làm gì và làm như thế nào. Bên cạnh đó, cũng tập trung nguồn lực cho tổ chức công đoàn về tài chính, tài sản”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác