Việt Nam tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

(VOV5) -Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN cấp quốc gia của Việt Nam hướng tới mục tiêu gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân.

Ngày 23/7, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra Hội nghị sơ kết giữa kỳ việc thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa -  Xã hội ASEAN đến năm 2025 (Đề án 161) khu vực miền Trung.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết ở cấp quốc gia, đến nay đã có 9/11 bộ, ngành trực thuộc Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN  tại Việt Nam đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Tại địa phương, có 54/63 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020 và triển khai tích cực.

Đơn cử tại Đà nẵng, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm với nhiều chính sách đồng bộ; tổ chức các phong trào tình nguyện, hoạt động xã hội hướng về cộng đồng, đăng cai tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu thanh niên trong khuôn khổ ASEAN. Các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các nước ASEAN.

Được biết, Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN cấp quốc gia của Việt Nam hướng tới mục tiêu gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ASEAN và các lợi ích mà ASEAN mang lại. Đồng thời, hướng tới mục tiêu hòa nhập tập trung vào việc tăng cường, mở rộng và thực hiện chính sách về an sinh xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác