Xây dựng dựng xã hội học tập: Từ tầm nhìn đến hành động

(VOV5)- Hôm nay, tại tỉnh Phú Thọ diễn ra hội thảo “Xây dựng xã hội học tập: Từ tầm nhìn đến hành động” khu vực phía Bắc. 


Hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO) phối hợp tổ chức. Tham dự hội thảo, các đại biểu đề cập các giải pháp hiện thực hóa những đặc trưng mong muốn về công dân học tập và xã hội học tập của Việt Nam trong thế kỷ 21 phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng và tác động tích cực của việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập và tổ chức, cộng đồng học tập và mỗi cá nhân tạo, nhằm cơ hội cho mọi người được tham gia học tập và hưởng lợi từ việc học.


Xây dựng dựng xã hội học tập: Từ tầm nhìn đến hành động - ảnh 1
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: GDDT

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, Việt Nam phải xác định rõ đặc điểm mong muốn cụ thể đối với xã hội học tập và công dân học tập; tổ chức các cuộc đối thoại chính sách nhằm đảm bảo có sự hiểu biết chung về những đặc trưng cơ bản của xã hội học tập và công dân học tập mà Việt Nam mong muốn. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: Sau khi Chính phủ phê duyệt đề án xã hội học tập, chúng ta phải tiến hành triển khai việc nâng cao nhận thức của mọi người về xã hội học tập, học tập suốt đời, xác định những giải pháp thực hiện phù hợp với từng địa bàn trên phạm vi cả nước. Hội thảo ở cấp trung ương và ở 3 miền để phù hợp với điều kiện ở từng nơi một, vừa để nâng cao nhận thức, cũng vừa là xác định giải pháp, cách thức phối hợp tốt giữa các bộ, ngành để phát huy được tinh thần xã hội học tập từ các cá nhân, gia đình, dòng học, các cấp, các ngành.


Sau hội thảo ở khu vực phía Bắc, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức hội thảo ở miền Trung và miền Nam, nhằm làm rõ hơn những đặc trưng cơ bản của xã hội học tập và công dân học tập./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác