Xây dựng Luật Báo chí tuân thủ theo Hiến pháp 2013

(VOV5)- Đây là ý kiến của đa số các đại biểu tại hội thảo góp ý xây dựng Luật Báo chí mới do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.

Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí, chuẩn bị trình Chính phủ vào tháng 10/2015. Các đại biểu cũng cho rằng việc xây dựng Luật báo chí mới cần khắc phục những bất cập, những điều chưa hoàn chỉnh, đảm bảo tính lành mạnh và đúng định hướng.

Xây dựng Luật Báo chí tuân thủ theo Hiến pháp 2013 - ảnh 1
Ông Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải đóng góp ý kiến về vấn đề Bộ chủ quản, cho rằng quy định Bộ Chủ quản trong Luật Báo chí mới nên do Chính Phủ quy định. Góp ý kiến về Luật báo chí nói chung, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN nêu rõ: “Báo chí nước Việt Nam cũng như trên thế giới phát triển rất mạnh mẽ, có nhiều loại hình báo chí khác ra đời. Ý kiến cá nhân tôi cho rằng nên có Luật Báo chí mới, hoặc Luật Báo chí sửa đổi, Luật Báo chí mới năm 2016, tùy ban soạn thảo, tùy Quốc hội thông qua để có tên rõ ràng cho Luật báo chí sắp tới, để quản lý báo chí tốt hơn, cũng là tạo điều kiện cho các nhà báo, các cơ quan báo chí phát huy hết khả năng, nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó.” 

Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho rằng, Luật Báo chí mới cần quy định rõ ràng hơn về điều kiện kinh doanh báo chí, về các chương trình liên kết phát thanh, truyền hình với các đơn vị tư nhân với tỷ lệ, mức độ hài hòa, phù hợp./.

Phản hồi

Các tin/bài khác