Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bầu Chủ tịch mới

(VOV5) -  Với 1005 phiếu tán thành, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


Tại Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam diễn ra sáng nay, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn bầu ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với 1005 phiếu tán thành.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bầu Chủ tịch mới - ảnh 1
Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamPhát biểu tại hội nghị sau khi được bầu giữ chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Bùi Văn Cường cho biết: "Tôi ý thức được rằng đây là vinh dự to lớn song trách nhiệm cũng rất nặng nề trước những thách thức mới đang đặt ra cho tổ chức công đoàn khi đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và nhất là khi Hiệp định Thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương TPP có hiệu lực. Vì vậy tôi sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nắm bắt nhanh tình hình, để cố gắng thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao". 

Ông Bùi Văn Cường cam kết sẽ cùng Đảng đoàn, Đoàn chủ tịch và Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đoàn kết, thống nhất, đem hết sức mình phục vụ giai cấp công nhân và người lao động cả nước; kiên trì thực hiện việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác