Ban Tuyên giáo các địa phương chủ động trong công tác tham mưu

(VOV5) - Sáng 23/6, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 với các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã hoàn thành tốt các nội dung công việc đề ra. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy có những cách làm mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị  của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đưc, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”... Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đã có nhiều đổi mới trong việc chủ trì tổ chức giao ban báo chí; tham mưu giải quyết những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong dư luận tại địa phương… Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành ủy cần chủ động nắm bắt tình hình và tham mưu kịp thời cho lãnh đạo các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành.

 


Phản hồi

Các tin/bài khác