Bế mạc Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

(VOV5) - Các tham luận tại Hội thảo cũng làm rõ các yếu tố quyết định sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia và đi sâu phân tích những kinh nghiệm thực tiễn của mỗi nước trong quá trình phát triển

Ngày 4/8, tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Phát triển nhanh, bền vững” bế mạc sau 2 ngày làm việc (3-4/8). 

Bế mạc Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào  - ảnh 1Quang cảnh phiên bế mạc. Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học và đại biểu của hai bên tập trung thảo luận về hai báo cáo đề dẫn của hai Trưởng đoàn đại biểu hai Đảng và 10 chuyên đề của các nhà khoa học về những vấn đề cốt yếu, quan trọng nhất của sự phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam và Lào.

Các tham luận tại Hội thảo cũng làm rõ các yếu tố quyết định sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia và đi sâu phân tích những kinh nghiệm thực tiễn của mỗi nước trong quá trình phát triển; qua đó làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cấp thiết mà hai nước quan tâm như: ổn định chính trị là yếu tố bảo đảm phát triển bền vững; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho phát triển nhanh, bền vững; tăng trưởng kinh tế ổn định, vững chắc; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường; xây dựng xã hội đoàn kết hài hòa, dân chủ, công bằng và văn minh; tăng cường nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững...

Đồng thời, các tham luận cùng chỉ rõ và nhấn mạnh vai trò then chốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước, nêu bật tính tiên phong của Đảng trong quá trình lãnh đạo phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam và Lào. 

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác