Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, trân trọng và có những việc làm thiết thực để tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ khai mạc Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam


Tối 16/4, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 2016. 


Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh việc Chính phủ quyết định bắt đầu từ năm 2009 lấy ngày 19/4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nhân ái, thủy chung, khơi dậy lòng tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng.


Chủ tịch nước khẳng định: “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đang từng bước lan tỏa và thấm sâu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, thực sự trở thành ngày hội để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau hòa mình trong các lễ hội truyền thống, qua đó góp phần giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; nhiều phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. Những hoạt động, việc làm thiết thực, có ý nghĩa về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, xóa đói, giảm nghèo… của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đã góp phần khẳng định sức sống, sự trường tồn của văn hóa các dân tộc Việt Nam".


Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, trân trọng và có những việc làm thiết thực để tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác