Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị quán triệt các nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 của Đảng đoàn QH

(VOV5) - Sáng 26/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết Trung ương 4, khóa 12.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị quán triệt các nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 của Đảng đoàn QH - ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.


Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng.Tuy vậy, để củng cố và tăng cường sự lãnh đạo thì bản thân Đảng cần phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự làm mình trong sạch, toàn diện về nhiều mặt, để không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đầu của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Đảng phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu phải củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chủ tịch Quốc hội cho rằng với các đảng viên của Đảng đoàn Quốc hội, là cơ quan đại biểu cao nhất của dân, hơn ai hết là những người gần dân nhất, thường xuyên được tiếp cận nhân dân, đó là điểm thuận lợi đặc biệt: “Ví chúng ta là cơ quan đại biểu của dân, gần dân phải thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất đơn thư của nhân dân, để tổng hợp chắt lọc, tham mưu để đưa đến Quốc hội và phản ánh cho Chính phủ. Nên đây là cơ quan đúng với chức năng vai trò của chúng ta”.

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo căn cứ vào nội dung Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể cơ quan, đơn vị, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện có hiệu quả và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm việc thực hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác