Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

(VOV5) - Sáng 7/11, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm dẫn đầu đoàn công tác tới làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm biểu dương những kết quả của tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Trong đó đời sống nhân dân được chú trọng, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều tiến bộ, nhiều nội dung mới, thiết thực, tập hợp được khối đại đoàn kết toàn dân; vai trò của mặt trận và các đoàn thể được phát huy. Sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy có nhiều đổi mới, tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động trong phong trào đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân, tập trung mọi nguồn lực để đạt được kết quả cao nhất trong năm 2012./. 


Phản hồi

Các tin/bài khác