Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết Chương trình hợp tác truyền thông

(VOV5) -  Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tăng cường trao đổi thông tin; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong xây dựng nội dung truyên truyền, thời điểm phát sóng.

Ngày 15/12, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức ký kết Chương trình hợp tác truyền thông. Tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định: chương trình hợp tác này là sự thể hiện cao hơn nữa tình cảm và trách nhiệm của Đài Tiếng nói Việt Nam đối với tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết Chương trình hợp tác truyền thông - ảnh 1
Lễ ký kết chương trình hợp tác truyền thông giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Đắk Lắk.


Với Chương trình Hợp tác truyền thông vừa được ký kết, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tăng cường trao đổi thông tin; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong xây dựng nội dung tuyên truyền, thời điểm phát sóng. Chương trình sẽ giúp Đài Tiếng nói Việt Nam thuận lợi hơn trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội đến với cộng đồng dân cư trong tỉnh.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác