Đầu tư 123 tỷ đồng tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung thuộc di tích Cố đô Huế

 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa quyết định đầu tư 123 tỷ đồng, từ vốn đầu tư thuộc chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và các nguồn huy động khác, để thực hiện tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Kiến Trung và đầu tư một số hạ tầng kỹ thuật cho công trình. Dự án do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức thực hiện.

Điện Kiến Trung được khởi công xây dựng vào 2/1921 dưới triều Khải Định, đến năm 1923 thì hoàn tất. Ngôi điện này trở thành nơi sinh hoạt và làm việc của 2 vị vua cuối cùng của triều Nguyễn là Khải Định và Bảo Đại. Về mặt mỹ thuật, Điện Kiến Trung có đầy đủ những đặc điểm của một công trình phong cách Đông Dương với sự kết hợp giữa Á và Âu. Điện bị hư hỏng do chiến tranh.

Phản hồi

Các tin/bài khác